Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

...be...

...YOU.

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

One of those things...

...that make you...

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

It's a bond, ...

... a liaison...

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

You...

...not being alone.

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Friends...

...and people in your life.

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

It's important.

Coz it means...

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

But...

...for you...

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

...for others...

...might make no sence.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

To complete...

...something that...

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

To restore...

...the basis.

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Completing...

...the partial.

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Filling...

...the gap.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

...what...

...this is.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

So, ...

...this is ...

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

...you have to...

...close the "unfinished business".

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

...before...

...taking the next step, ...

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

...of...

...continuance, ...

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

..to keep...

...the feeling...

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

So, ...

...if you need...

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

...like...

"one, two, three..." .

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

They are...

...basic facts...

...must remain...

...the same.

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Some things...

...in life...

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Auguries of Innocence...

"To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour..."

William Blake